ข่าวประกาศ :
รายงานเปรียบเทียบดัชนีลูกน้ำยุงลาย ระดับตำบล ของอำเภอสิชล ประจำเดือน มกราคม 2561  

ตำบล BI HI CI จำนวนยุงลายต่อพท.1 ตร.กม.
เขาน้อย
ฉลอง
ทุ่งปรัง
ทุ่งใส
เทพราช
เปลี่ยน
สิชล
สีขีด
เสาเภา

Chart.

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
   
 
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช